KIO ESTAS CNT ?

Lundi 14 avril 2008, par cnt // Collection esperanto

NACIA KONFEDERACIO DE LABORO ESTAS
KONFEDERACIO DE SINDIKATOJ, KIES PRINCIPOJ
KAJ CELOJ ESTAS LIBERECANAJ.

La kapitalisma sistemo ne reformeblas ; oni devas
forigi tiun socian funkciadon. Sed la rimedoj uzataj por
trafi tiun *an*on devas esti en plena akordo kun la
celoj : la marks-leninisma metodo malsukcesis en
sangbanego. Tiamaniere, la ideo mem pri revolucio i*is
ekstreme suspektinda laû multaj uloj, kaj tre
fundamente ligita al la ideo de timego.Laû ni anarkosindikatistoj,
laû ni liberecanoj, nenio *an*os sen la
konscia kaj lar*a helpo de la plimulto de la popolo. Al

 • iuj gravaj senpacienculoj, al *iuj superismaj
  antaûgvardioj, al *iuj bombuloj kaj dinamituloj, ni
  diras, ke ni ne rilatas al vi, *ar la socio, kiun vi naskos
  per tiaj rimedoj plejeble estos malaminda. Estas klare
  al ni, ke la promesoj aû la brilaj agoj de kelkaj, *iam
  ne anstataûo la impeton de *iuj.